Information


Nyttehaveforeningen Solsikken

Havetjek

 

Da der altid vil være forskel på hvad den enkelte lejer syntes er acceptabelt for orden i og omkring den enkelte have, så har foreningen et sæt ordensregler, som beskriver hvad der er best practice og hvordan det håndteres.

 

Link til best practice

 

 

Vandingsregler

Nødvendig vanding i tørkeperioder og af ny såede/ny plantede bede, må kun foretages med vandkande.

Vanding med håndført slange må kun ske fra kl. 06:00-08:00 eller fra kl. 15:00-23:00, max. 1 times vanding pr. have pr. vandingsdag.


  • Haver med lige havenumre må vande på lige datoer
  • Haver med ulige havenumre må vande på ulige datoer


I tidsrummet fra kl. 23:00-06:00 og fra kl. 08:00-17:00 er vanding tilladt med vandkande.


Vanding skal, uagtet ovenstående bestemmelser, dog altid ske i overensstemmelse med de regler, Klar Forsyning fastsætter.

Kontaktpersoner


Bestyrelsen har besluttet, at der skal være en kontaktperson fra bestyrelsen, på hver havegang, samt faste kontakter omkring udlejning og økonomi. Er der udfordringer eller spørgsmål, så tag kontakt til den pågældende kontaktperson.


Kontaktpersonerne er følgende:


Brombærgangen & Rebsgangen       Carsten Lykkebro, have 12

Jordbærgangen                                    Khalil Khalil, have 21

Hindbærgangen                                   Omar Abdul Hadi, have 25

Solbærgangen                                      Ole Nielsen, have 13

Udlejning af haver og maskiner         Carsten Lykkebro, have 12

Økonomi og lejeaftaler                        Palle Brix Andersen, have 4

Arbejdesdage

Vi har fællesarbejde to gange i foråret - hvor man som medlem har pligt til at deltage. Arbejdsdagene bliver fastlagt på den årlige generalforsamling. På arbejdsdagen mødes vi kl. 09:00 ved fælleshuset. Opgaverne bliver fordelt og vi afslutter arbejdsdagen kl. 12:00.


Arbejdsdage 2020:

20. juni

28 juni


Farver på skur og hegn

I henholdt til overenskomsten med Køge Kommune, er foreningen underlagt restriktioner omkring valg af farver på Skur og hegn.


Link til farvekort og betingelser

Mellem de enkelte haver og gang arealer, må der ikke plantes hæk. Der må som adskillelse mellem de enkelte haver og gange, opsættes trådhegn, dog maksimalt 90 cm højt.

 

Plast materialer eller andre kunststof materialer må ikke benyttes. Plastbetrukket trådhegn er dog tilladt.

Hegn mod stigsystem skal være af typen Skagens hegn. Max højde 90 cm. og farven er samme regler som ved haveskur.

 

Hvis hegnet sættes lige i skellet, skal der foreligge en skriftlig aftale med naboen / naboerne. Ellers er reglen 50 cm. fra skellet.

 

Der må i den enkelte have, omkring terrasse eller et mindre opholds areal, sættes læhegn, dette må dog maksimalt være 150 cm højt, dog max. 10 stk. 180 cm x 150 cm. Læhegnet skal placeres minimum 50 cm fra hegnet der indrammer haven.

 

Eksempler på hegn filder du i linket Hegn i have mod sti og nabo

 

Rottebekæmpelse

 

Ser du tegn på rotter, skal du anmelde din observation via Link til information omkring Rottebekæmpelse. På ETK´s hjemmeside kan også se korte animationsfilm om rottebekæmpelse.

 

Det er lejerens ansvar at minimerer risiko for rotter på det lejede og skulle uheldet være ude, så er det lejerens ansvar at bringe forholdet i orden

 

Ophør af lejemål

 

Når man opsiger sit lejemål, eller bliver opsagt, skal du være opmærksom at haven skal forlades som du selv ønsker at modtage haven, hvis du var ny lejer. I vejledningen Ophør af lejemål, finder du hvad der er gældende iht. vedtægter og ordensregler. 

 

Hegn i have, mod sti og nabo

© Copyright 2018. Alle rettigheder forbeholdes.